Home » Energielabel » Kantoor

Energielabel kantoor

Voor elk gebouw dat verkocht of verhuurd wordt is een energielabel nodig. En dat geldt dus ook voor kantoorpanden. Aan de hand van het energielabel is het voor de nieuwe gebruiker of eigenaar inzichtelijk hoe energiezuinig het kantoorpand is. Er zijn enkele uitzonderingen op de energielabelplicht. Alle relevante informatie over het energielabel voor kantoren en het verplichte energielabel C in 2023 vind je hier.

Hoe kan ik mijn energielabel opzoeken?

Wil je weten of er al een energielabel is geregistreerd voor een kantoorpand? Dan kan je het energielabel kantoor opzoeken via EP-Online. Dit is de landelijke database waarin alle geregistreerde energielabels te achterhalen zijn door te zoeken op postcode en huisnummer of het registratienummer van het energielabel. Hiermee kan je niet alleen de energielabels voor kantoren vinden maar ook alle geregistreerde energielabels voor woningen en bedrijfspanden. Is er geen energielabel te vinden dan is het niet geregistreerd of is dat meer dan 10 jaar geleden gebeurd. Het energielabel is immers maar tien jaar geldig.

Energielabel C in 2023

Per 1 januari 2023 moeten kantoren energielabel C hebben. Dit is in 2018 opgenomen in het bouwbesluit. Het is dus zaak het huidige energielabel voor het kantoor vast te stellen en dit te verbeteren als het nog niet aan ten minste energielabel C voldoet. Deze energielabel C verplichting geldt overigens niet voor alle kantoren, er zijn een aantal uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het kantoor niet groter is dan 100m2 of als er sprake is van een gemeentelijk- of rijksmonument. Kijk op de website van de RVO voor een volledig overzicht van uitzonderingen.

Energielabel A in 2030

In tegenstelling tot wat soms wel eens beweerd wordt, hoeven kantoorpanden in 2030 niet te voldoen aan energielabel A. In het energieakkoord van 2013 is wel de volgende ambitie uitgesproken: “Voor 2030 wordt voor [bestaande] gebouwen gestreefd naar ten minste gemiddeld label A”. In lijn met die ambitie zou het wel verstandig zijn de maatregelen te onderzoeken om naar energielabel A toe te werken.

Energielabel verplicht voor kantoren

Er zijn diverse situaties waarin u verplicht bent een energielabel te hebben. Soms gaat het om de energielabel kantoor verplichting bij verkoop of verhuur. En soms moet het energielabel voldoen aan een bepaalde ondergrens, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het energielabel C voor kantoorpanden. Ook kan de bank in het kader van de financiering extra eisen stellen aan het minimale energielabel.

Energielabel huur kantoor

In principe is de eigenaar van een kantoorpand verantwoordelijk voor het opstellen van het energielabel. Maar als er geen geldig energielabel is geregistreerd of het kantoor voldoet per 2023 niet aan de energielabel C verplichting dan heeft de huurder ook een probleem. Het kantoorpand mag dan niet meer als kantoor gebruikt worden. Het is dus zaak om er bij de eigenaar op aan te dringen een energielabel te laten opstellen. En als het nog niet voldoet aan energielabel C om dan een plan te laten maken om dit alsnog te realiseren.

Wat is de boete bij ontbreken energielabel kantoor?

De gevolgen van het ontbreken van een energielabel voor een kantoor zijn dat het pand per 2023 niet meer gebruikt mag worden als kantoor. Doe je dat toch dan riskeer je als eigenaar een boete van maximaal 81.000 euro of moet je het pand sluiten. En als het energielabel ontbreekt bij verkoop of verhuur dan geldt een boete van maximaal 20.250 euro. Lees meer over de boetebedragen en de handhaving op de website van ILenT.

Energielabel kantoor berekenen

Alleen iemand met kennis van de energielabelmethodiek en de energielabel software kan het energielabel kantoor bepalen. Het gaat verder dan wat vinkjes zetten en het energielabel rolt eruit. In de berekening spelen de oppervlaktes van de hele buitenschil (vloeren, gevels, daken, ramen, deuren) en de isolatiewaardes daarvan een belangrijke rol. En dat geldt ook voor de manier van ventileren, verwarmen, koelen, verlichting en opwekken van energie (denk aan zonnepanelen). Ook de verhouding van de gebruiksoppervlakte van het gebouw ten opzichte van de verliesoppervlakte van de schil is bepalend voor de uitkomst. Een goede energielabel adviseur neemt al die facetten mee om het energielabel van het kantoor te bepalen.

Afmelden energielabels kantoren

Als energielabels zijn berekend door de energieadviseur dan resteert nog het afmelden c.q. registreren ervan in de landelijke database. Energielabel bedrijven moeten gecertificeerd zijn om dit te mogen doen. Maar ze kunnen zich ook aansluiten bij een koepelorganisatie die gecertificeerd is. Het maakt voor de kwaliteit van het energielabel niet want alles hangt of staat met de expertise van de adviseur.

Bouwjaar kantoor energielabel

Het bouwjaar van een kantoor geeft een indicatie van het te verwachten energielabel. Logischerwijs zal een kantoorpand uit 2010 sneller een energiezuinig energielabel (A t/m C) krijgen dan een klassiek kantoorpand uit de jaren ’60. Tenzij deze panden natuurlijk zijn nageïsoleerd en energiezuinige (LED-)verlichting hebben gekregen. Kantoorpanden die gebouwd zijn vóór 1983, en niet wezenlijk beter zijn geïsoleerd sinds de oorspronkelijke bouw, zullen over het algemeen energielabel D of slechter scoren.

Verbeter je energielabel

Het energielabel kantoor verbeteren kan je doen door de schil beter te isoleren, de installaties te vervangen door types met een hoger rendement (warmtepomp, LED verlichting) of door zonnepanelen toe te passen. Vaak is een combinatie van maatregelen nodig om het gewenste energielabel te behalen. Bij voorkeur pak je eerst de schil aan om het energieverbruik te verlagen en vervolgens de installaties om zo zuinig mogelijk om te gaan met de energie die je dan nog nodig hebt.

Wat kost een energielabel kantoor?

De kosten van een energielabel kantoor zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw. Een energielabel voor een kantoorpand kleiner dan 1.000m2 kost over het algemeen 550 tot 800 euro excl. BTW. Bij grotere kantoorpanden speelt complexiteit een grotere rol. Daarom kunnen bijvoorbeeld de energielabel prijzen voor kantoren met een gelijke oppervlakte van bijvoorbeeld 2.500m2 verschillen. Het energielabel bedrijf zal daarom het kantoorpand wat beter moeten beoordelen voordat zij een prijs kunnen afgeven.

Energielabel kantoor aanvragen

Een energielabel aanvragen kantoorpand gaat eenvoudig in zijn werk. Voor kantoorpanden kleiner dan 1.000m2 kunt u dit doen via de pagina energielabel bedrijfspand aanvragen. Voor grotere kantoorpanden doet u dat via het contactformulier.

energielabel-kantoren

Vragen? Stuur mij een berichtje!

12 + 14 =

Foto Bas Albers