Home » Energielabel

Energielabel voor gebouwen

Een energielabel is een label dat de energieprestatie van een gebouw aangeeft. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw en geeft aan hoeveel energie er nodig is om het gebouw te verwarmen, te koelen, te ventileren en van warm water te voorzien.

In de meeste landen, waaronder Nederland, is het verplicht om een geldig energielabel te hebben bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning of bedrijfspand. Dit label geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Energielabels zijn geïntroduceerd om energie-efficiëntie te bevorderen en consumenten te informeren over de energiezuinigheid van gebouwen. Ze zijn ontstaan als onderdeel van de Europese richtlijn inzake energieprestatie van gebouwen (EPBD) die in 2002 werd ingevoerd.

Waarom is een energielabel belangrijk?

Een energielabel is belangrijk omdat het inzicht geeft in de energieprestatie van een gebouw. Het energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een gebouw en geeft potentiële kopers of huurders informatie over de energiezuinigheid van het gebouw. Een energiezuinig gebouw kan leiden tot lagere energiekosten en een beter binnenklimaat.

Wat zijn de sancties als ik geen geldig energielabel heb?

Als er geen geldig energielabel aanwezig is bij verkoop, verhuur of oplevering, kan er een boete opgelegd worden aan de eigenaar van het pand. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij het verkopen en verhuren van huizen, evenals in commerciële advertenties voor de verkoop en verhuur van deze woningen.

De boete voor woningeigenaren bedraagt 450 euro (voor particuliere eigenaren) tot 900 euro (voor zakelijke eigenaren). Voor bedrijfspanden gelden boetes die kunnen oplopen tot 20.250 euro.

Wie kan een energielabel opstellen?

Een energielabel wordt opgesteld door een gecertificeerd energieadviseur of EP-adviseur die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd en een certificaat heeft behaald. Deze adviseur onderzoekt de energieprestatie van een gebouw, stelt een energielabel op en geeft advies over energiebesparende maatregelen. Via het platform Centraal Register Techniek kunt u een gecertificeerd adviseur vinden.

Albers Energieadvies is ook te vinden in dit register als officiëel vakbedrijf voor het opstellen van energielabels. Alle bedrijven die energielabels mogen opstellen zijn gecertificeerd. Certificering zorgt ervoor dat energieadviseurs voldoen aan de kwaliteitseisen en gestandaardiseerde methodes gebruiken om energielabels op te stellen. Dit bevordert de betrouwbaarheid en uniformiteit van de labels.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Een energielabel wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de isolatie van het gebouw, de aanwezigheid van energiezuinige installaties en het gebruik van duurzame energiebronnen. Er wordt gekeken naar de energiebehoefte van het gebouw voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Het energielabel loopt van A (zeer energiezuinig) tot en met G (extreem onzuinig).

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energielabel is in principe 10 jaar geldig. Het kan echter zijn dat het energielabel op enig moment niet meer klopt met de praktijk, bijvoorbeeld als er aanpassingen worden gedaan aan het gebouw die invloed hebben op de energieprestaties. Bijvoorbeeld als er nieuwe isolatie wordt aangebracht of als er een energiezuinige installatie wordt geplaatst.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een opgesteld energielabel?

Als u het niet eens bent met het energielabel, kunt u bezwaar maken bij de adviseur die het label heeft opgesteld. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de certificerende instantie of een andere gecertificeerde adviseur inschakelen. De certificerende instantie waar de adviseur die het energielabel voor u heeft opgesteld bij is aangesloten staat op het energielabel vermeldt. Op het moment van schrijven kan dit één van de volgende partijen zijn: SKG-IKOB, Dekra Certification, KIWA Nederland of EPG Certificering zijn. Bij laatstgenoemde is Albers Energieadvies aangesloten.

Wat is het verschil tussen een voorlopig en een definitief energielabel?

Een voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een gebouw op basis van openbare gegevens zoals bouwjaar, oppervlakte en type woning. Een voorlopig energielabel is niet officieel en kan afwijken van de werkelijke energieprestaties van het gebouw. Een definitief energielabel wordt opgesteld door een gecertificeerd adviseur en is gebaseerd op een gedetailleerde opname van het gebouw en de installaties. Een definitief energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een gebouw en is officieel erkend.

Wat betekenen de verschillende energielabelklassen (A t/m G)?

De energielabelklassen A t/m G geven de energieprestatie van een gebouw aan. Een A-label staat voor zeer energiezuinig, terwijl een G-label staat voor extreem onzuinig. Een gebouw met een A-label verbruikt weinig energie en heeft een hoge energieprestatie, terwijl een gebouw met een G-label veel energie verbruikt en een lage energieprestatie heeft.

Wat is een A-label?

Een A-label is het hoogste energielabel en staat voor zeer energiezuinig. Een gebouw met een A-label heeft een hoge energieprestatie en verbruikt relatief weinig energie. Dit kan bijvoorbeeld komen door een goede isolatie, energiezuinige installaties of het gebruik van duurzame energiebronnen. Binnen deze categorie zijn ook nog een aantal plusjes te behalen, tot een A++++ (vier plusjes) voor woningen en A+++++ (vijf plusjes) voor bedrijfspanden.

Wat is een B-label?

Een B-label staat voor redelijk energiezuinig. Een gebouw met een B-label heeft een iets lagere energieprestatie dan een A-label gebouw, maar verbruikt nog steeds relatief weinig energie. Ook hier kan bijvoorbeeld de isolatie van het gebouw, het gebruik van duurzame energiebronnen of de aanwezigheid van energiezuinige installaties een rol spelen.

Wat is een C-label?

Een C-label staat voor gemiddeld energiezuinig. Een gebouw met een C-label heeft een gemiddelde energieprestatie en verbruikt meer energie dan een A- en B-label gebouw. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met minder goede isolatie, het gebruik van minder duurzame energiebronnen of het ontbreken van energiezuinige installaties.

Wat is een D-label?

Een D-label staat voor matig energiezuinig. Een gebouw met een D-label heeft een matige energieprestatie en verbruikt relatief veel energie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met slechtere isolatie, het gebruik van fossiele brandstoffen in plaats van duurzame energiebronnen of het ontbreken van energiezuinige installaties.

Wat is een E-label?

Een E-label staat voor onzuinig. Een gebouw met een E-label heeft een slechte energieprestatie en verbruikt veel energie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een zeer slechte isolatie, het gebruik van fossiele brandstoffen of het ontbreken van energiezuinige installaties.

Wat is een F-label?

Een F-label staat voor erg onzuinig. Een gebouw met een F-label heeft een zeer slechte energieprestatie en verbruikt extreem veel energie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een totaal gebrek aan isolatie, het gebruik van zeer vervuilende energiebronnen of het ontbreken van elke vorm van energiebesparende maatregelen.

Wat is een G-label?

Een G-label staat voor extreem onzuinig. Een gebouw met een G-label heeft de laagste energieprestatie en verbruikt het meeste energie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een totaal gebrek aan isolatie, het gebruik van zeer vervuilende energiebronnen of het ontbreken van elke vorm van energiebesparende maatregelen. Een G-label wordt beschouwd als een slechte score en geeft aan dat het gebouw veel energie verbruikt en daardoor hogere energiekosten met zich meebrengt.

De energielabelklassen A t/m G zijn in de Europese Unie verplicht gesteld om de energieprestatie van gebouwen te meten en te vergelijken. Het energielabel is bedoeld om bewustzijn te creëren bij eigenaren, huurders en gebruikers van gebouwen over het energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen. Het energielabel is ook een belangrijk instrument voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Wat is de rol van energielabels in het kader van de energietransitie en klimaatdoelstellingen?

Energielabels stimuleren energiebesparing en verduurzaming van gebouwen, wat bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelstellingen op nationaal en internationaal niveau.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen energielabels voor woningen en bedrijfspanden?

Hoewel het basisprincipe hetzelfde is, zijn er verschillen in de beoordelingscriteria en methodes die gebruikt worden voor het berekenen van energielabels voor woningen en bedrijfspanden. Bedrijfspanden hebben vaak een complexer energiegebruiksprofiel vanwege hun specifieke functies en installaties. Daarnaast wordt bijvoorbeeld verlichting niet meegenomen in de energielabels voor woningen waar dit bij bedrijfspanden wel het geval is.

Wat is de relatie tussen energielabels en het energieverbruik van een gebouw?

Energielabels geven een indicatie van het verwachte energieverbruik van een gebouw op basis van de bouwkundige eigenschappen en installaties. Een beter energielabel betekent in de regel een lager energieverbruik en dus lagere energiekosten. Energielabels zijn over het algemeen betrouwbaar bij het geven van een indicatie van het energieverbruik van een gebouw. Echter, de werkelijke energiekosten zijn ook afhankelijk van factoren zoals het gedrag van de bewoners of gebruikers, onderhoud van installaties en weersomstandigheden. Daarom kan het werkelijke energieverbruik afwijken van de voorspelling op basis van het energielabel.

Energielabel woning

Energielabel woning

Lees verder over het energielabel voor woningen.

Energielabel bedrijfspand

Energielabel bedrijfspand

Lees verder over het energielabel voor bedrijfspanden.

Energielabel Nijmegen

Energielabel Nijmegen

Energielabel aanvragen in de regio Nijmegen? Dan bent u bij mij aan het goede adres.

Energielabel kantoren

Energielabel kantoren

Meer informatie over het energielabel kantoren.

Energielabel woning aanvragen

Energielabel woning aanvragen

Vraag eenvoudig online het energielabel woning aan.

Energielabel bedrijfspand aanvragen

Energielabel bedrijfspand aanvragen

Vraag eenvoudig online het energielabel bedrijfspand aan.

Vragen? Stuur mij een berichtje!

13 + 5 =

Foto Bas Albers