Meer hypotheek bij beter energielabel in 2024

Vanaf 2024 is er een koppeling gemaakt tussen het leenbare bedrag voor de hypotheek en het energielabel. De afgelopen jaren hebben wij de effecten van hoge energieprijzen kunnen zien dus daarom was het volgens het Nibud nodig om het energielabel van woningen, en dus...

Energielabel cruciaal voor huurprijs vanaf 2024

Het belang van een goed energielabel wordt nog meer benadrukt met de nieuwe regulering voor middenhuurwoningen die vanaf 2024 van kracht zal zijn. De huurprijsbescherming op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) zal bij 187 punten komen te liggen, wat betekent...